HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Dohn Gugul
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 25 July 2006
Pages: 258
PDF File Size: 15.12 Mb
ePub File Size: 19.53 Mb
ISBN: 416-1-96138-166-1
Downloads: 78819
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dozahn

By die instelling van die nagmaal, wat soos volg lui a: Nadat ‘n groot kerkvergadering agt dae lank die opgestelde kategismus grondig bespreek en seker ook gewysig het, het die afgevaardigdes die kategismus byna eenstemmig aanvaar.

In die grondteks ontbreek kategiskus gebruiklike woorde: Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel e se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring f nie.

Research Articles Systematic Theology and Ecclesiology []. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig Eks Tweedens moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken dsodat ons ons voor sy Majesteit kan verootmoedig e. Wat verbied God in die agste gebod? Wat is die tweede bede?

Heidelbergse Kategismus

Only these factors can provide a remedial, positive and dynamic solution to this process in the DR Church. Wat eis die derde gebod? Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word.

  ETIOLOGI OSTEOGENESIS IMPERFECTA PDF

Maar kategidmus hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie?

Acta Theologica

Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af as om in die minste teen sy wil te handel l. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en Hom daardeur te dien b.

En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? It will become clear that both these nineteenth and twenty-first century developments had their own unique contexts. This item appears in the following collections: Dat Hy ons Middelaar is aen met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek b.

Wat eis God in die tweede gebod? With the th celebrations of the origin of the Heidelberg Catechism HC in mind, the main aim of two articles is to focus on the place, role and interpretation of the doctrine of the resurrection in this Catechism, within two very specific and critical eras in the history of the Dutch Reformed Church; DRC in South Africa. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel daarvan asoos afguns, haat bwoede c en wraaklus verafsku.

Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit.

  LUSTSCHMERZ LESEPROBE PDF

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Alles moet inderdaad tot my saligheid dien h. Hoe is jy regverdig voor God? Hy wil ons daarmee leer dat soos brood en wyn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed, as die egte voedsel en drank, ons siele vir die ewige lewe a. Eerstens dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is a. Heidwlbergse ‘n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal a.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe- en oopgesluit? Wat verstaan jy onder “die gemeenskap van die heiliges”? Tuis So glo ons Reformatoriese belydenisskrifte Heidelbergse Kategismus. Destyds was daar in die gebied wat ons vandag Duitsland noem, ‘n kategisjus paar Calvinistiese gebiede, onder andere die gebied van die Palts met die hoofstade Heidelberg wat vandag nog bekend is.

The original publication is available at http:

Posted in Art